Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Koła PZW

 

Zarząd prosi Członków Koła o wzięcie udziału w Zgromadzeniu