Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca zawodów wędkarskich w 2023r
Informacje o zawodach lub ewentualnych zmianach zostanie podana na stronie Koła z odpowiednim wyprzedzeniem.